Apa yang dimaksud dengan Succedaneous teeth?

Anatomi Gigi

Succedaneous teeth ialah gigi permanen yang menggantikan tempat kedudukan dari gigi.