Apa yang dimaksud dengan Sistosel?

Sistosel merupakan burut (hernia) buli-buli (kandung kemih) melalui cincin inguinal atau femoral; beberapa faktor terpenting yang mempengarhi timbulnya sistosel ialah kelemahan dinding perut sejak lahir (konegenital) atau didapat, peningkatan tekanan dalam rongga perut, misalnya keharnilan, peregangan buli-buli berlebihan, dan trauma (perlukaan/cedera).

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa