Apa yang dimaksud dengan Sistitis Radiasi?

image

Sistitis Radiasi merupakan sistitis yang dihasilkan dengan pemaparan rontgen atau radium pada
stadium dini. Cystitis Bullous dapat melibatkan dinding posterior kemudian granulomatous merah yang kecil timbul.

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa