Apa yang dimaksud dengan Sinus Laktiferus?

image

Sinus Laktiferus merupakan pelebaran mammarya duct tepat sebelum memasuki puting susu (nipple);
sinus Laktiferi (NA).

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa