Apa yang dimaksud dengan Runaway Greenhouse Effect?


Salah satu gejala yang terjadi di atmosfer planet adalah Runaway Grennhouse Effect. Bagaimana penjelasannya?

Runaway Greenhouse Effect adalah nama proses yang terjadi di permukaan planet yang mengubah permukaan dan atmosfer planet secara mendasar. Greenhouse effect adalah gejala yang terjadi di dalam sebuah rumah kaca tempat tanaman. Atap dan dinding kaca di dalam rumah kaca meneruskan sinar matahari masuk dan diserap oleh tanaman, batuan dan tanah. Kemudian keduanya menjadi panas dan memancarkan kembali panas dalam wujud gelombang inframerah. Tetapi, gelas kaca pada rumah kaca ini tidak melewatkan gelombang inframerah keluar, atau dengan kata lain gelas kaca kedap terhadap gelombang inframerah.

Gelas kaca bersifat sebagai filter yang hanya meneruskan gelombang ultraviolet dan gelombang lainnya selain gelombang inframerah. Hal ini menyebabkan lama kelamaan suhu di dalam rumah kaca naik dan seluruh rumah kaca menjadi panas sampai suatu kesetimbangan terjadi antara energi yang datang dan energi yang dipancarkan kembali. Apabila kesetimbangan ini dapat dipertahankan maka suhu di rumah kaca akan tetap berada pada kisaran tertentu.

Pada Runaway Greenhouse Effect, kenaikan suhu di dalam rumah kaca tidak mau berhenti, tetapi terus naik walaupun energi yang masuk tetap. Hal ini dapat terjadi apabila tanah mulai melepas kandungan gas karbon monoksida ataupun karbon dioksida yang tadinya bersenyawa dengan kerak bumi, batuan dan tanah. Gas-gas ini yang berlaku sebagai kaca sehingga makin menahan gelombang inframerah untuk tidak lepas.