Apa yang dimaksud dengan Pendekatan Perilaku dalam Ilmu Psikologi?

Pendekatan perilaku beranggapan bahwa pada dasarnya tingkah laku adalah respo atas stimulus yang datang. Secara sederhana dapat digambarkan dalam model S-R atau suatu kaitan Stimulus-Respon. Ini berarti tingkah laku seperti reflek tanpa kerja mental sama sekali.

Pendekatan ini dipelopori oleh J.B. Watson kemudian dikembangkan oleh banyak ahli, seperti B.F. Skinner, dan melahirkan banyak sub-aliran.

Apa yang dimaksud dengan pendekatan perilaku dalam ilmu psikologi?

1 Like

Menurut pendekatan perilaku, pada dasranya tingkah laku adalah respon atas stimulus yang datang. Secara sederhana dapat digambarkan dalam model S-R atau suatu kaitan Stimulus-Respon. Ini berarti tingkah laku itu seperti reflek tanpa kerja mental sama sekali. Pendekatan ini dipelopori oleh J.B. Watson kemudian dikembangkan oleh banyak ahli, seperti B.F. Skinner, dan melahirkan banyak sub-aliran.

Umumnya behaviorisme adalah teori pembelajaran yang menumpukan kajian tentang tingkah laku nyata yang boleh diperhatikan dan diukur (Othman Mohamad, 2000). Ia dilihat satu gerak balas terhadap rangsangan yang boleh dilihat secara kuantitatif. Pendekatan ini juga disebut sebagai rangsangan gerak balas atau psikologi R-G (ringkasan) Contohnya apabila pelajar berdiri ketika diarah oleh guru. Berdiri adalah gerak balas, rangsangan daripada arahan guru.

Pavlov (1849-1939) seorang ahli psikologis Rusia yang terkenal dengan kajian pelaziman klasik. Pavlov menggunakan rangsangan bunyi loceng dengan makanan. Apabila mendengar loceng, air liur anjing akan keluar berak balas terhadap bunyi loceng walaupun tanpa makanan.

Kemunculan John Watson (1874-1957) dengan memfokus kepada aturan pembelajaran yang memperkenalkan psikologi sekolah, mengasaskan teori behaviorisme. Ide utama beliau adalah mengkaji perkembangan kanak-kanak dengan teori pembelajaran. Kajiannya menggunakan kanak-kanak yang takut dengan bunyi tikus akan menjahui tikus. Kanak-kanak belajar dengan pengalamannya.

Skinner (1904-1990) memperkenalkan teori pelaziman operasi yang berhubung dengan perubahan dalam tingkah laku yang tidak menghiraukan apa proses yang terhasil dalam minda. Kajian menggunakan tikus dengan tuil. Jika dia meletakkan tikus di dalam sangkar, tikus tersebut akan mengambil masa yang lama untuk menekan tuil bagi mendapatkan makanan. Mula-mula mungkin makanan akan diperoleh dengan menekan tuil, tetapi lama-kelamaan makanan sudah habis.