Apa yang Dimaksud dengan Pantun Kilat atau Karmina?

Karmina

Pantun kilat atau karmina merupakan rangkaian yang terdiri atas dua larik dalam sebait dan berima a-a. Larik pertama merupakan sampiran dan larik kedua merupakan isi.

Contoh:
Sudah gaharu cendana pula
Sudah tahu bertanya pula

Sumber:
Zaidin, Abdul Rozak, Anita K. Rustapa, & Hani’ah. 2004. Kamus Istilah Sastra. Jakarta: Balai Pustaka.