Apa yang Dimaksud dengan Pantun Berkait?

Pantun berkait merupakan rangkaian pantun yang sambung menyambung. Larik kedua dan keempat pantun yang satu muncul lagi sebagai larik pertama dan ketiga pantun berikutnya; disebut juga pantun berantai.

Contoh:
Buah cara batang dibantun
mari dibantun dengan parang
Hai, Saudara, dengarlah pantun
pantun tidak mengata orang

Mari dibantun dengan parang
berangan besar di dalam padi
Pantun tidak mengatakan orang
jangan syak di dalam hati

Sumber:
Zaidin, Abdul Rozak, Anita K. Rustapa, & Hani’ah. 2004. Kamus Istilah Sastra. Jakarta: Balai Pustaka.