Apa yang dimaksud dengan Nirvana?

nirvana

Nirvana atau Nirwana dalam Buddhisme adalah keadaan sempurna atau kebahagiaan tertinggi, yang ditandai dengan terlepasnya manusia dengan sifat duniawi seperti keinginan dan nafsu.

Sumber
  • Blackburn, Simon. 2011. Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford University Press.