Apa yang dimaksud dengan Nilai Tukar Objektif?

Suatu barang dapat dikatagorikan memiliki nilai tukar apabila mempunyai kemampuan untuk ditukarkan dengan barang lain.

Apa yang dimaksud dengan nilai tukar objektif?

1 Like