Apa yang Dimaksud dengan Mitos?

AyoYogya

Mitos adalah mite yang sengaja dikembangkan demi pengesahan dan pengukuhan ideologi, kekuasaan, dan kewibawaan. Misalnya: silsilah raja-raja Melayu berasal dari Raja Iskandar Zulkarnain.

Sumber:
Zaidin, Abdul Rozak, Anita K. Rustapa, & Hani’ah. 2004. Kamus Istilah Sastra. Jakarta: Balai Pustaka.