Apa yang dimaksud dengan Leksikon?

Leksikon adalah semua kata dalam suatu bahasa atau semua kata yang dapat digunakan seseorang. Ukuran leksikon seseorang bergantung pada cara pengujiannya. Kebanyakan orang dapat menggunakan lebih banyak kata daripada yang dapat mereka definisikan dan kenali arti kata-kata dalam ucapan orang lain yang tidak mereka gunakan dalam ucapan mereka sendiri.

Sumber : David Matsumoto, The Cambridge Dictionary of Psychology