Apa yang dimaksud dengan keguguran lengkap atau complete abortion?

Keguguran lengkap atau complete abortion adalah pengeluaran seluruh hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 20 minggu lengkap.

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa