Apa yang dimaksud dengan irigasi cekungan?

Irigasi cekungan adalah di mana air terperangkap pada cekungan yang dikelilingi oleh dinding lumpur yang rendah, seperti pada lahan padi.