Apa yang dimaksud dengan Infatilisme atau Infatilism?

Infatilisme atau infatilism

Infatilisme atau infatilism adalah tingkah laku pada masa kanak-kanak yang tetap dipertahankan dalam masa kehidupan dewasa.

Sumber : David Matsumoto, The Cambridge Dictionary of Psychology