Apa yang dimaksud dengan Illuviation atau Iluviasi?

Illuviation atau Iluviasi merupakan pergerakan partikel dan bahan kimia dari lapisan atas tanah ke lapisan tanah bawah.