Apa yang dimaksud dengan Hiperamnesia ?

kejiwaan

(Rheva Maharani) #1

Hiperamnesia

Hiperamnesia adalah ingatan yang mendalam dan berlebihan terhadap suatu pengalaman.

Apa yang dimaksud dengan Hiperamnesia ?