Apa yang dimaksud dengan hidayah I’tiqodiyah ?

Hidayah merupakan suatu petunjuk dengan kelembutan untuk menunjukkan (membimbing) mereka (al-muhtadin) agar dapat mencapai maksud atau sesuatu yang terkandung dari petunjuk yang telah diberikan tersebut.

Apa yang dimaksud dengan hidayah I’tiqodiyah ?

Hidayah I’tiqodiyah merupakan petunjuk terkait keyakinan hidup, seperti firman Allah dalam surat An-Nahl berikut :

“Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk (keyakinan hidup), maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya, dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong” . (Q.S. An-Nahl : 37)

Atau seperti firman Allah berikut ini :

“Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Firaun yang menyembunyikan imannya berkata: “Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: “Tuhan Penciptaku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhan Penciptamu. Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan (tetapi) jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu”. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk (hidayah) kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta (penolak kebenaran yang datang dari-Nya). (Q.S. Al-Mu’min: 28).