Apa yang dimaksud dengan hidayah amaliyah ?

image

Hidayah merupakan suatu petunjuk dengan kelembutan untuk menunjukkan (membimbing) mereka (al-muhtadin) agar dapat mencapai maksud atau sesuatu yang terkandung dari petunjuk yang telah diberikan tersebut.

Apa yang dimaksud dengan hidayah amaliyah?

Hidayah ‘amaliyah merupakan petunjuk terkait aktivitas hidup, seperti firman Allah dalam surat Al-Ankabut berikut :

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Ankabut: 69)