Apa yang dimaksud dengan Heterodontal atau Heterodontot?

Anatomi Gigi

Heterodontal atau heterodontot adalah gigi geligi yang mempunyai bermacam bentuk dan fungsi, missal pada anjing, kucing, kera, manusia