Apa yang dimaksud dengan Hemistichomythia?

Hemistichomythia dalam syair drama adalah dialog di mana karakter bertukar ucapan pendek yang tersusun dalam setengah baris.

Sumber:
The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms (2001)