Apa yang dimaksud dengan haid retrograd atau retrogade menstruation?

image

Haid retrograd atau retrogade menstruation adalah aliran danah haid melalui tuba falopi.

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa