Apa yang dimaksud dengan haid pertama atau menarche?

image

Haid pertama atau menarche adalah timbulnya haid yang pertama.

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa