Apa yang dimaksud dengan Hagiographer?

Hagiographer

Hagiographer ialah seorang penulis dari karya-karya hagiografi (riwayat hidup orang-orang suci).

Sumber:
The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms (2001)