Apa yang dimaksud dengan Green Belt?


Green Belt merupakan sebuah area lahan pertanian, hutan atau taman yang mengelilingi area perkotaan.