Apa yang dimaksud dengan gerakan pertama atau quickening?

image

Gerakan pertama atau quickening adalah persepsi ibu tentang gerakan janin pertama, biasanya terasa pada kehamilan 16-20 minggu.

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa