Apa yang dimaksud dengan gerakan Godek ?

Pada tarian terdapat beberapa gerakan yang menjadi ciri khas dari tarian itu. Apa yang anda ketahui dari gerakan Godek ini ?

gerakan kepala membuat angka delapan horizontal didahului oleh gerakan dahi kurang lebih 45° ke kanan dan ke kiri