Apa yang dimaksud dengan gerakan Gilek Ngerecek ?

Pada tarian terdapat beberapa gerakan yang menjadi ciri khas dari tarian itu. Apa yang anda ketahui dari gerakan Gilek Ngerecek ini ?

Galier kecil cepat dan berulang-ulang. Gerakan ini meniru gerakan galier yang memutar badan seperti menari ballet