Apa yang dimaksud dengan gerakan Galier ?

Pada tarian terdapat beberapa gerakan yang menjadi ciri khas dari tarian itu. Apa yang anda ketahui dari gerakan Galier ini ?

Gerakan melingkar kecil dan dagu mengecil. Gerakan ini seperti gerakan menari memutar badan seperti menari ballet.