Apa yang dimaksud dengan gawat janin atau fetal distress?

Gawat janin atau fetal distress adalah keadaan buruk yang mengancam akibat cekaman sementara atau menetap; patokan untuk menentukan gawat janin meliputi bradikardia, takikardia, aritmia, atau keluarnya mekonium pada keadaan janin dalam presentasi puncak kepala (verteks).

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa