Apa yang dimaksud dengan frenulum klitoridis atau frenulum clitoridis?

Frenulum klitoridis atau frenulum clitoridis adalah lipatan kulit pada permukaan bawah klitoris; frenulum klitoris (NA).

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa