Apa yang dimaksud dengan figure dalam seni?

Figure : Istilah bahasa inggris untuk menyatakan sebuah gambaran atau bentuk yang sesuai dengan objek. Contohnya ; Wujud Gambaran Manusia, benda mati, dll.

FIGURE adalah gambaran atau bentuk yang sesuai dengan ujud obyek, seperti ujud dari gambaran manusia, binatang atau benda-benda alam.