Apa yang dimaksud dengan Field Drainage?


Field Drainage merupakan membangun saluran air di dalam atau di bawah ladang untuk menghilangkan kelebihan air.