Apa yang dimaksud dengan Erythrocyte ?

Erythrocyte atau sel darah merah yang terdapat dalam tubuh ikan

Erythrocyte adalah sel darah merah yang terdapat dalam tubuh ikan. Keberadaan Erythrocyte menyebabkan darah ikan berwarna merah. Hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh terdapat dalam erythrocyte. Jumlah erythrocyte dalam tubuh ikan berkisar antara 20.000-3.000.000/mm3.

Apa yang dimaksud dengan Erythrocyte ?