Apa yang dimaksud dengan eritoblastosis fetalis atau erythroblastosisferalis?

Eritoblastosis fetalis atau erythroblastosisferalis adalah penyakit hemolitik bawaan yang disebabkan oleh adanya antibodi Rh dalam darah ibu dan antigen Rh dalam eritrosit janin yang merupakan keadaan patologik yang terjadi pada janin sebagai akibat dari pemaparan terhadap antibodi ibu misalnya, Rh, Hr, A-B, dan yang tertera dalam sistem darah lain; sindrom eritroblastis fetalis; sindrom eritroblastosis neonatorum; penyakit hemolitik bawaan janin.

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa