Apa yang dimaksud dengan enukleasi?

Enukleasi

Enukleasi merupakan operasi yang dilakukan oleh dokter untuk mengeluarkan organ tubuh manusia keseluruhannya, atau apabila didalam ilmu biologi adalah proses mengeluarkan atau merusak inti sel.

Misalnya, Enukleasi mata adalah operasi untuk mengangkat bola mata seluruhnya, enukleasi gigi adalah operasi untuk mengangkat gigi dan seterusnya.

Enukleasi adalah pembedahan yang dilakukan untuk mengangkat keseluruhan salah satu organ tubuh manusia. Misalnya Enukleasi kista gigi adalah pengangkatan kista baik lapisan pembungkusnya hingga isinya atau Enukleasi mata adalah pembedahan untuk mengangkat keseluruhan bola mata.