Apa yang dimaksud dengan Duplicate Reservation?

Adalah suatu keadaan yang muncul ketika dua atau lebih pesanan dibuat untuk penumpang yang sama dan pada kenyataannya penumpang tersebut hanya dapat menggunakan satu pesanan.

Referensi

Medlik,S. (2003). Dictionary of Travel,Tourism and Hospitality. Third Edition-Butterworth Heinemann