Apa yang dimaksud dengan distosia bahu atau shoulder dystocia?

image

Distosia bahu atau shoulder dystocia adalah persalinan abnormal yang disebabkan oleh kontraksi panggul, ketidakseimbangan besar bahu janin, tali pusat yang pendek, dada janin yang besar, kembar terkunci, atau kepala janin dikeluarkan dengan mudah, tetapi bahu janin tidak dengan segera ikut keluar meskipun dengan penarikan yang lemah

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa