Apa yang Dimaksud dengan Dissonance atau Disonansi?

Dissonance

Dissonance atau disonansi ialah kekerasan suara dan/atau ritme, baik yang tidak disengaja atau disengaja. Istilah ini hampir setara dengan cacophony, tetapi cenderung menunjukkan kurangnya harmoni antarsuara daripada kekerasan suara tertentu dalam isolasi. Browning, Hopkins, dan banyak penyair lainnya sengaja menggunakan disonansi.

Sumber:
The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms (2001)