Apa yang dimaksud dengan Clarity

mental

(Fariz) #1

Karakter adalah sifat, akhlak ataupun kepribadian yang membedakan seorang individu dengan individu lainnya. Karakter dapat dikatakan juga sebagai keadaan yang sebenarnya dari dalam diri seorang individu yang membedakan antara dirinya dengan individu lain dan memperkuat ciri khas dari seseorang agar lebih mudah dikenali. Lalu, Apa yang dimaksud dengan Clarity?