Apa yang dimaksud dengan blastokista atau blastocyst?

Blastokista atau blastocyst adalah struktur yang terbentuk apabila cairan terkumpul dalam morula, menghasilkan suatu rongga yang mempunyai massa inner cell pada satu kutubnya. Dinding blastokista berkembang menjadi trofoblas

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa