Apa yang dimaksud dengan axil atau aksila?

Axil atau aksila adalah sudut antar daun atau ranting dengan batang tempat tumbuhnya.