Apa yang dimaksud dengan awitan persalinan atau onset of labor?

Awitan persalinan atau onset of labor adalah adanya kontraksi uterus yang teratur bersama dengan permulaan pelebaran serviks.

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa