Apa yang dimaksud dengan Asas Minimaks atau Minimax Principle?

Asas minimaks atau minimax principle

Asas minimaks atau minimax principle adalah asas yang mengatakan bahwa keputusan hendaknya diambil dengan memperhatikan agar risiko maksimum dalam pengambilan keputusan yang salah dapat diminimumkan.

Asas ini dikembangkan dalam teori fungsi keputusan oleh Wald (1939).

Sumber : Barizi, K.M. Hasibuan, Bambang, Sumantri, Oerip Santoso, Hudaya Kandahjaya, Muhammad Syamsun, Alex Hartana, Endang Sjamsuddin, Bunawan Sumarlim, 1984, Kamus Istilah Statistik, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta