Apa yang Dimaksud dengan Antimetabole?

Antimetabole

Antimetabole merupakan majas di mana sepasang kata diulang dalam urutan terbalik.
Contoh:
Semua untuk satu, dan satu untuk semua.

Sumber:
The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms (2001)