Apa yang dimaksud dengan Anogenital Band?

Pita anogenital merupakan struktur seperti tall yang menjadi petunjuk pertama untuk perineum dalam masa mudigah.

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa