Apa yang dimaksud dengan Angka Perbandingan Kematian atau Comparative Nortality Figure?

Angka perbandingan kematian atau comparative nortality figure

Angka perbandingan kematian atau comparative nortality figure adalah nisbah laju kematian baku terhadap laju kematian kasar dalam suatu populasi baku. Istilah ini juga dapat dipandang sebagai bilangan indeks bentuk Laspeyres

Lihat juga nisbah kematian baku.

Sumber : Barizi, K.M. Hasibuan, Bambang, Sumantri, Oerip Santoso, Hudaya Kandahjaya, Muhammad Syamsun, Alex Hartana, Endang Sjamsuddin, Bunawan Sumarlim, 1984, Kamus Istilah Statistik, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta