Apa yang dimaksud dengan Algoritma EM atau Expectation-Maximization (EM Algorithm) ?

analisis_data
missing_data

(Abila Rezfan Azkadina) #1

Algoritma EM atau Expectation-Maximization ( EM Algorithm)

Algoritma EM atau Expectation-Maximization ( EM Algorithm) merupakan sebuah metode yang berguna ketika terdapat permasalahan data yang tidak lengkap (incomplete data). Ide dasar dari Algoritma Expectation-Maximization ini adalah mengasosiasikan suatu complete data problem dengan incomplete data problem dengan tujuan agar secara komputasi menjadi lebih mudah.

Apa yangd imaksud dengan Algoritma EM atau Expectation-Maximization ( EM Algorithm) ?


Apa yang dimaksud dengan data hilang atau missing data pada statistik ?