Apa yang dimaksud dengan Al-Awwal atau Maha Awal ?

al-Awwal

Nilai yang terkandung di dalam al-Awwal:

Barangsiapa yang beriman dan membaca “Ya Awwal” sebanyak 70x setiap selesai shalat fardhu. Insya Allah dipermudahkan oleh Allah SWT setiap mendapat kesulitan.

Apa yang dimaksud dengan Al-Awwal atau Maha Awal ?

Yang Awal berarti Yang Mengawali segala sesuatu. Allah adalah Permulaan segala sesuatu. Sebelum adanya dunia ini, Dia sudah ada. Keadaan-Nya sebagai yang pertama sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan yang datang sesudah Dia yang merupakan segala eksistensi, yang nyata maupun yang gaib.

Kata Al-Awwal memiliki kata dasar awwala yang berarti pemula dan pertama. Kata ini terdapat dalam Al-Qur`an, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat al-Hadîd: 3,

“Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Lahir dan Yang Batin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Allah Al-Awwal, artinya Allah yang Maha Pemula, tidak ada yang mendahului-Nya. Dia ada sebelum semuanya diwujudkan- Nya. Wujud-Nya tidak didahului atau dibarengi apa pun. Tidak ada selain-Nya, kecuali Dia yang azali tanpa awal dan permulaan. Awal bukan berarti memiliki titik permulaan.

Seorang hamba yang meneladani nama Al-Awwal, akan memperkuat keimanannya kepada Allah. Dia-lah Rabb yang berhak untuk disembah. Karena Dia-lah yang kekal abadi dan tidak membutuhkan permulaan.

Hamba yang meneladani nama Al-Awwal, akan selalu menjadi manusia yang the best of the best dan yang pertama dalam berbuat kebajikan. Ia selalu yang pertama dalam melaksanakan amar makruf nahi munkar. Semua itu ia lakukan demi mendapatkan akhir yang husnul khâtimah.

Referensi :

  • Dr. Hasan el-Qudsy, The Miracle of 99 Asmaul Husna, Ziyad Book, 2014
  • Sulaiman Al-Kumayi, Asma’ul Husna For Super Woman, Semarang, Pustaka Nuun, 2009