Apa yang dimaksud dengan Aksi Tidak Tergantung atau Independent Action?

Aksi tidak tergantung atau independent action

Aksi tidak tergantung atau independent action. Misalkan dosis-dosis X1 dan X2 dari dua perangsang mempunyai nilai harapan laju respons kuantal P1 (X1) dan P2(X2). Kedua perangsang itu dikatakan mengakibatkan aksi tak tergantung jika untuk semua X1 dan X2 nilai harapan laju respons terhadap pemakaian seara bersama-sama kedua dosis tadi adalah

P = p_{1} + p_{2} - p_{1}p_{2} = l - (l - p_{1}) (l-p_{2} )

Sumber : Barizi, K.M. Hasibuan, Bambang, Sumantri, Oerip Santoso, Hudaya Kandahjaya, Muhammad Syamsun, Alex Hartana, Endang Sjamsuddin, Bunawan Sumarlim, 1984, Kamus Istilah Statistik, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta